ویژه برنامه به یاد استاد حسین تهرانی در تالار رودکی

در تاریخ 2017/01/14
ویژه برنامه به یاد استاد حسین تهرانی در تالار رودکی (HQ)
به یاد استاد حسین تهرانی
اجرا توسط گروه سازهای ملی و گروه ضرب
موسیقی :
فرامرز پایور
ریتم :
محمد اسماعیلی
کارگردان :
منیر وکیلی
نوازندگان سازهای ملی :
فرامرز پایور : سنتور
هوشنگ ظریف : تار
رحمت الله بدیعی : کمانچه
حسن ناهید : نی
پروین صالح : غژک
پروین شکالور : غژک
حسین فرهادپور : غژک آلتو
حسن منوچهری : عود
محمد دلنوازی : رباب
ضرب :
محمد اسماعیلی
مهین افتاده
مهدی گلمحمدی
محمد صراف
علی اکبر خضرایی
نسرین آذرمنش
, ,