کنسرت تصویری باخ و صوفی هاله سیفی زاده

در تاریخ 2019/03/16
کنسرت تصویری باخ و صوفی
علی قمصری، هاله سیفی زاده و ارکستر سازهاى بادى NBE
اجرای ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
, ,