کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

در تاریخ 2017/01/20
کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی
محمد معتمدی
کمانچه: پویا خوش‌روش
سه‌تار: نیما‌خوش‌روش
تنبک: رضا سامانی
اصفهان و دشتی
۲۳ دی ۱۳۹۵
محمد معتمدی کمانچه: پویا خوش‌روش سه‌تار: نیما‌خوش‌روش تنبک: رضا سامانی اصفهان و دشتی ۲۳ دی ۱۳۹۵
, , , , ,