کنسرت تصویری رامبد صدیف و مجید کیانی – اجرای سال ۱۳۶۸

در تاریخ 2018/09/07
کیفیت تصویری بسیار پایین اما بسیار باارزش

, , , ,