کنسرت تصویری محمد معتمدی، مجید درخشانی و گروه خورشید – نوا

در تاریخ 2018/09/07
کیفیت تصویر معمولی
کنسرت در دانشگاه شیراز
اردیبهشت ۱۳۸۵
گروه خورشید – دستگاه نوا
آهنگساز : مجید درخشانی
آواز : محمد معتمدی
,