کنسرت سپیده رئیس سادات و گروه رهاب

در تاریخ 2018/03/10
کنسرت سپیده رئیس سادات و گروه رهاب
کنسرت گروه رهاب و سپیده رئیس سادات ، قسمت اول، لندن، سالن تابرناکل، اسفند ۱۳۹۶
کنسرت سپیده رئیس‌سادات به مناسبت روز جهانی زن اجرا شد.
, ,