کنسرت شاهو عندلیبی و گروه عندلیب ۲

در تاریخ 2017/02/04
کنسرت شاهو عندلیبی و گروه عندلیب ۲
بخش دوم از کنسرت شاهو عندلیبی و گروه عندلیب با ترانه های کوردی که پاییز ۱۳۹۵ در شهر اتاوای کانادا برگزار شد.
,