کنسرت شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف تالار وزارت کشور

در تاریخ 2017/09/18
کنسرت شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف تالار وزارت کشور
شهرام ناظری، پرویز مشکاتیان و گروه عارف
کنسرت تالار وزارت کشور
اجرای سال ۱۳۸۳
شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان
محمدرضا رستمیان
علیرضا جواهری
کیوان ساکت
بهرام ساعد
مازیار شاهی
محمد دلنوازی
بهداد بابایی
اردشیر کامکار
آرش کامور
شروین مهاجر
رضا آبایی
سیامک آقایی
جمشید عندلیبی
بیژن کامکار
ارژنگ کامکار

, , , ,