کنسرت گروە موسیقی آوای دوست

در تاریخ 2018/08/21
کنسرت تصویری گروه آوای دوست پخش شده از بی‌بی‌سی فارسی
آساره شکارچی (خواننده)
فریبا هدایتی (سه تار)
نازنین پدرثانی (تمبک)
مژگان ابوالفتحی (دف)

, ,