گل نیشان – بیژن کامکار و کامکارها – موسیقی کوردی

در تاریخ 2015/12/23
گل نیشان – بیژن کامکار و کامکارها – موسیقی کوردی
تنظیم کننده
ارسلان کامکار، اردشیر کامکار، اردوان کامکار
نوازندگان
بیژن کامکار، پشنگ کامکار، قشنگ کامکار، ارژنگ کامکار، ارسلان کامکار، اردشیر کامکار، اردوان کامکار، امید لطفی

مجوز ارشاد:۳/۱۹۰۹ج

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,