دانلودآلبوم آنکیدو دارش بنام نقاشی موسیقی

دانلودآلبوم آنکیدو دارش بنام نقاشی موسیقی
دانلودآلبوم آنکیدو دارش بنام نقاشی موسیقی
این مجموعه شامل ساخته‌های مفهومی آنکیدو دارش است که در آن ویلنسل نقش محوری داشته و آوا، پیانو، زمزمه و ساز کوبه‌ای فضاسازی‌های آن را رنگ‌ آمیزی می‌کند.
آهنگ ساز
آنکیدو دارش

مجوز ارشاد:6050


مطالعه بیشتر