100 موسیقی اپرت برتر Best Operetta

بازدید: 73 بازدید
مجموعه 100 موسیقی اپرت برتر (Best Operetta) اثری از هنرمندان مختلف و شامل بهترین و برترین آثار موسیقی اپرت (اُپِرِت – اپرای سبُک) است که در سال 2012 و در 6 قسمت منتشر شده است.

مطالعه بیشتر