دانلودکنسرتی که اجرا نشد (نسخۀ کامل)؛ مستندی دربارۀ زندگی استاد پرویز یاحقی

در تاریخ 2017/09/20
دانلودکنسرتی که اجرا نشد (نسخۀ کامل)؛ مستندی دربارۀ زندگی استاد پرویز یاحقی
(بیشتر…)
دانلود فیلم مستند استاد ۷ هنر عباس کمندی

دانلود فیلم مستند استاد ۷ هنر عباس کمندی

در تاریخ 2017/07/09
دانلود فیلم مستند استاد ۷ هنر عباس کمندی محصول شبکه کردستان۲۴ (بیشتر…)
بیوگرافی سیما بینا

بیوگرافی سیما بینا

در تاریخ 2017/05/19
بیوگرافی سیما بینا  (بیشتر…)

بیوگرافی کیوان ساکت(نوازنده تار،آهنگساز)

در تاریخ 2017/04/01
بیوگرافی کیوان ساکت(نوازنده تار،آهنگساز)
(بیشتر…)
فرامرز پایور (نوازنده سنتور و آهنگساز)

بیوگرافی فرامرز پایور (نوازنده سنتور و آهنگساز)

در تاریخ 2017/04/01
بیوگرافی فرامرز پایور (نوازنده سنتور و آهنگساز)
(بیشتر…)