آلبوم موسیقی کلاسیک ملزومات جاکومو پوچینی Debussy: The Essentials

بازدید: 23 بازدید
قطعات ضروری یا ملزومات دبوسی (Debussy The Essentials) مجموعه ای است شامل مهم ترین، برترین و بهترین آثار و آهنگ های دبوسی (Debussy) که در سال 2016 توسط دویچه گرامافون (DeutscheGrammophon) نیز منتشر شده است.
این مجموعه شامل 25 قطعه موسیقی کلاسیک از آهنگساز فرانسوی و یکی از موثرترین آهنگسازان قرن بیستم و یکی از به وجود آورندگان سبک دریافتگری یا امپرسیونیسم (که هرچند خود او همچون موریس راول
از پذیرفتن آن ابا و پرهیز داشت)، کلود دبوسی (Claude Debussy) میباشد که با کیفیت بالا ( MP3 320kbps) آماده شده است.
علاوه بر این در ژینو موزیک، مجموعه های دیگر (The Essentials &100 ) از هنرمندان دیگر تحت عنوان (The Essentials &100 classical music) را نیز آماده کرده ایم.

مطالعه بیشتر