آلبومهای شهرام غلامپور

در تاریخ 2018/02/08
آلبومهای شهرام غلامپور
شهرام غلام‌پور«شهرام غلام‌پور» در آثاری همچون «انتهای زمین»، «من سالوادور نیستم»، «نهنگ عنبر»، «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «موسیقی متن»، «گروه موسیقی»، «مشاور»، «مشاور آهنگساز»، «نوازنده تار»، «نوازنده کمانچه»، «گروه اجرای موسیقی زنده در صحنه(خواننده)» حضور داشته است.
آلبومهای هنرمند :

۰۱ – ۴۰ — ۲۰۱۷ — Shahram Gholampoor

۰۲ – Sadeh — ۲۰۱۷ — Shahram Gholampoor

RIAL 25,000 – خرید