تیپ موسیقی اژین ajeen (صلاح نجمه الدین )۱۹۸۲

در تاریخ 2017/01/13
مجموعه کامل آلبومهای تیپ موسیقی اژین ajeen (صلاح نجمه الدین )۱۹۸۲
این مجموعه شامل کلیه آلبومهای صوتی وتصویری این هنرمند بزر گ میباشد
که برای بسیاری از جوانان دهه ی ۶۰کوردستان نوستالژی می باشد
اولین گروه موسیقی سبک جاز کوردی
Salah Najmadin-ajeen jaz band
Salah Najmadin- Azhin  jaz band

RIAL 100,000 – خرید