دانلودردیف موسیقی ایران با اجرای ساز نی استاد حسن کسائی

در تاریخ 2017/05/18
دانلودردیف موسیقی ایران با اجرای ساز نی استاد حسن کسائی
شرح حال این مجموعه و خصوصیاتش از توان چند سطر نوشته، هر چقدر هم تلخیص شده باشد خارج است. لذا شرح کوتاهی از کتابچه موجود در این مجموعه نفیس تقدیمتان می‌کنیم تا علاقمندان با تهیه اینن مجموعه، شرح دقیق را که بسیار گیرا و جذاب است را مطالعه کنند. کتابچه بعد از مقدمه ای در مورد استاد حسن کسائی وارد حکایت گیاه نی می‌شود و تاریخچه ساز را شرح می‌دهد و بعد از آن به نوازندگان به نام نی نگاهی مفصل می‌اندازد و تاریخچه ردیف موسیقی را به شکلی همه فهم ارائه می‌کند. مجموعه ردیفِ نی اولین و آخرین اثری است که استاد کسائی از ساز نی ارائه کرده
ردیف موسیقی ایران ، با اجرای نی استاد حسن کسائی
ردیف موسیقی ایران
مختصات اثر: ۴ لوح فشرده
نی:حسن کسایی
گوینده : رضا معینی
ضبط موسیقی : حسن عسگری-
حمید عسگری
تاریخ ضبط :تیر ۱۳۸۶
انتشارات: مؤسسه نغمه شهر با
همکاری موسسه آوای باربد
انتشار(نوبت نخست):زمستان۱۳۸۹
با همکاری
موسسه فرهنگی هنری نغمه گشایش
و موزه ی موسیقی ایران

مجوز ارشاد:۱۸۰۳۱

RIAL 100,000 – خرید