دانلود آلبوم آثار استاد روح الله خالقی

در تاریخ 2017/08/26
دانلود آلبوم آثار استاد روح الله خالقی
مجوز ارشاد: ۱/۴۲۸۶-ج
دانلود آلبوم آثار استاد روح الله خالقی اثری از: عبدالوهاب شهیدی، غلامحسین بنان، روح الله خالقی
آلبوم آثار استاد روح الله خالقی (خوشه چین) ۱
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم شعر کریم فکور هیچگاه ورد زبان خاص و عام نمی شد اگر روح الله خالقی «خوشه چین» را نمی ساخت و ترانه سرخوشانه کولی وار را ماندگار نمی کرد. بی سبب نیست که آلبوم اول مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» را به نام این آهنگ جاودانه نامیده اند: «خوشه چین». روح الله خالقی شاگرد علینقی وزیری؛ از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی ایران بود. در زمانه ای که رواج موسیقی اروپایی می رفت تا موسیقی ایرانی را به محاق براند، او و استادش تلاش بسیاری برای احیای سنت های موسیقایی کشور کردند. در وصف اهمیت روح الله خالقی در موسیقی ایران همین بس که سرود «ای ایران»، ساخته او عملا سرود ملی و مردمی ایران محسوب می شود. در مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» که در چهار آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شده، عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان؛ دو خواننده نامدار ایرانی با همراهی ارکستر ایرانی به اجرای آهنگ های استاد بزرگ موسیقی پرداخته و کوشیده اند، تا جایی که ممکن بوده به اصل آثار نوشته شده توسط روح الله خالقی وفادار باشند و قطعات را همان گونه اجرا کنند که او نت نویسی کرده است. هویت ایرانی و ترکیب موسیقی ایرانی با هارمونی غربی از خصوصیات اصلی آثار روح الله خالقی است که در این مجموعه آلبوم ها هم مشهود است. آلبوم اول این مجموعه که «خوشه چین» نام دارد، شش قطعه به نام های «رنگارنگ اصفهان»، «یار رمیده»، «آهنگ آذربایجان»، «حالا چرا؟»، «می ناب» و «خوشه چین» دارد که توسط غلامحسین بنان در دستگاه های بیات اصفهان، شوشتری، شور و عشاق با اشعاری از رهی معیری، حافظ، شهریار و کریم فکور خوانده شده است. اجرای موسیقی را ارکستر گلها، ارکستری که روح الله خالقی سرپرست آن بود، و نیز ارکستر شماره یک رادیو انجام داده اند.
آلبوم آثار استاد روح الله خالقی (نغمه ی نوروزی) ۲
آلبوم آثار استاد روح الله خالقی (خاموش) ۳
ای ایران ای مرز پرگهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان شعر حسین گل گلاب هیچگاه تا این حد ورد زبان خاص و عام نمی شد اگر روح الله خالقی «ای ایران» را نمی ساخت و ترانه شورانگیز میهن پرستانه را ماندگار نمی کرد؛ آهنگی که به سرود ملی مردمی ایران تبدیل شد. روح الله خالقی شاگرد علینقی وزیری؛ از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی ایران بود. در زمانه ای که رواج موسیقی اروپایی می رفت تا موسیقی ایرانی را به محاق براند، او و استادش تلاش بسیاری برای احیای سنت های موسیقایی کشور کردند. در وصف اهمیت روح الله خالقی در موسیقی ایران همین بس که سرود «ای ایران»، ساخته او عملا سرود ملی و مردمی ایران محسوب می شود. در مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» که در چهار آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شده، عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان؛ دو خواننده نامدار ایرانی با همراهی ارکستر ایرانی به اجرای آهنگ های استاد بزرگ موسیقی پرداخته و کوشیده اند، تا جایی که ممکن بوده به اصل آثار نوشته شده توسط روح الله خالقی وفادار باشند و قطعات را همان گونه اجرا کنند که او نت نویسی کرده است. هویت ایرانی و ترکیب موسیقی ایرانی با هارمونی غربی از خصوصیات اصلی آثار روح الله خالقی است که در این مجموعه آلبوم ها هم مشهود است. آلبوم سوم این مجموعه که «خاموش» نام دارد، هشت قطعه به نام های «مستی عاشقان»، «رنگارنگ ماهور»، «نغمه های ماهور»، «خاموش»، «رنگ شور»، «شرقی شماره ۲»، «رنگ ماهور» و «ای ایران» دارد که توسط غلامحسین بنان در دستگاه های چهارگاه، ماهور، راست پنجگاه، شور و دشتی با اشعاری از اسماعیل نواب صفا، رهی معیری، حافظ و حسین گل گلاب خوانده شده است. اجرای موسیقی را ارکستر گلها، ارکستری که روح الله خالقی سرپرست آن بود، و نیز ارکستر شماره یک رادیو انجام داده اند.
آلبوم آثار استاد روح الله خالقی (مرغ شب) ۴
مرغ حق خواند هر دم در دل شب ای ماه کز شب عاشق آه چشم جهان خفته عاشق خون گريد شعر رهی معیری هیچگاه تا این حد ورد زبان خاص و عام نمی شد اگر موسی معروفی «مرغ شب» را نمی ساخت و روح الله خالقی این آهنگ را تنظیم و با ارکستر گلهای رادیو اجرا نمی کرد. بی سبب نیست که آلبوم چهارم مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» را به نام این آهنگ جاودانه نامیده اند: «مرغ شب». روح الله خالقی شاگرد علینقی وزیری؛ از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی ایران بود. در زمانه ای که رواج موسیقی اروپایی می رفت تا موسیقی ایرانی را به محاق براند، او و استادش تلاش بسیاری برای احیای سنت های موسیقایی کشور کردند. در وصف اهمیت روح الله خالقی در موسیقی ایران همین بس که سرود «ای ایران»، ساخته او عملا سرود ملی و مردمی ایران محسوب می شود. در مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» که در چهار آلبوم منتشر شده، عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان؛ دو خواننده نامدار ایرانی با همراهی ارکستر ایرانی به اجرای آهنگ های استاد بزرگ موسیقی پرداخته و کوشیده اند، تا جایی که ممکن بوده به اصل آثار نوشته شده توسط روح الله خالقی وفادار باشند و قطعات را همان گونه اجرا کنند که او نت نویسی کرده است. آلبوم چهارم این مجموعه که «مرغ شب» نام دارد، ۱۱ قطعه به نام های «در کنار گلزار»، «رنگ پریچهر و پریزاد»، «رامیانی»، «نوای عروسی»، «مرغ شب»، «نوای نی»، «گریه کن»، «آهنگ بختیاری»، «چه شورها!»، «دو ترانه بختیاری» و «عشق سوزان» نام دارد که توسط غلامحسین بنان و عبدالوهاب شهیدی در دستگاه های نوا، بیات اصفهان، شور و دشتی با اشعاری از محمد محیط طباطبایی، رهی معیری، عارف قزوینی، تورج نگهبان و تعدادی اشعار محلی خوانده شده است. آهنگسازی قطعات را علینقی وزیری، درویش خان، موسی معروفی، مرتضی محجوبی و عارف قزوینی انجام داده و اجرای موسیقی را ارکستر گلها، ارکستری که روح الله خالقی سرپرست آن بود، انجام داده است.مرغ حق خواند هر دم در دل شب ای ماه کز شب عاشق آه چشم جهان خفته عاشق خون گريد شعر رهی معیری هیچگاه تا این حد ورد زبان خاص و عام نمی شد اگر موسی معروفی «مرغ شب» را نمی ساخت و روح الله خالقی این آهنگ را تنظیم و با ارکستر گلهای رادیو اجرا نمی کرد. بی سبب نیست که آلبوم چهارم مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» را به نام این آهنگ جاودانه نامیده اند: «مرغ شب». روح الله خالقی شاگرد علینقی وزیری؛ از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی ایران بود. در زمانه ای که رواج موسیقی اروپایی می رفت تا موسیقی ایرانی را به محاق براند، او و استادش تلاش بسیاری برای احیای سنت های موسیقایی کشور کردند. در وصف اهمیت روح الله خالقی در موسیقی ایران همین بس که سرود «ای ایران»، ساخته او عملا سرود ملی و مردمی ایران محسوب می شود. در مجموعه «آثار استاد روح الله خالقی» که در چهار آلبوم منتشر شده، عبدالوهاب شهیدی و غلامحسین بنان؛ دو خواننده نامدار ایرانی با همراهی ارکستر ایرانی به اجرای آهنگ های استاد بزرگ موسیقی پرداخته و کوشیده اند، تا جایی که ممکن بوده به اصل آثار نوشته شده توسط روح الله خالقی وفادار باشند و قطعات را همان گونه اجرا کنند که او نت نویسی کرده است. آلبوم چهارم این مجموعه که «مرغ شب» نام دارد، ۱۱ قطعه به نام های «در کنار گلزار»، «رنگ پریچهر و پریزاد»، «رامیانی»، «نوای عروسی»، «مرغ شب»، «نوای نی»، «گریه کن»، «آهنگ بختیاری»، «چه شورها!»، «دو ترانه بختیاری» و «عشق سوزان» نام دارد که توسط غلامحسین بنان و عبدالوهاب شهیدی در دستگاه های نوا، بیات اصفهان، شور و دشتی با اشعاری از محمد محیط طباطبایی، رهی معیری، عارف قزوینی، تورج نگهبان و تعدادی اشعار محلی خوانده شده است. آهنگسازی قطعات را علینقی وزیری، درویش خان، موسی معروفی، مرتضی محجوبی و عارف قزوینی انجام داده و اجرای موسیقی را ارکستر گلها، ارکستری که روح الله خالقی سرپرست آن بود، انجام داده است.
———————————————————-
روح‌الله خالقی (۱۲۸۵ خورشیدی – ۲۱ آبان ۱۳۴۴)، استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولن بود. وی آهنگساز سرود «ای ایران» بود. خالقی از شاگردان اصلی علینقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود، تأثیرگذار و مهم شمرده می‌شود. او کتابی به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقی‌دانان و نوازندگان ایرانی هم‌عصر خود و کتابی به نام نظری به موسیقی شامل نظریه‌ای برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته‌است.
RIAL 100,000 – خرید