فول آلبوم علی خندان

در تاریخ 2017/05/05
فول آلبوم علی خندانali xandan
علی خندان هنرمند تراه های فولکلور کوردستان  به سال ۱۲۵۶ در بوکان بدنیا آمد وی در هنگام مرگ ۱۲۵ سال داشتند از ایشان در آرشیو ژینوموزیک ۳۹ نوار کاست موجود می باشد که از این تعداد ۷ نوار کاست از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده که کیفیت خوبی دارند .که تقدیم حضورتان می گردد.

RIAL 100,000 – خرید