مجموعه آلبومهای کوردی Çar newa

در تاریخ 2018/02/23
مجموعه آلبومهای کوردی Çar newa
آلبومهای این هنرمند کورد :
۰۱ – Zer — ۲۰۱۷ — Serhat Çarnewa
۰۲ – Ziz — ۲۰۰۷ — Çar Newa
۰۳ – Mak — ۲۰۰۲ — Çar Newa
۰۴ – Sî — ۲۰۰۰ — Çar Newa

RIAL 25,000 – خرید