مجموعه کامل آلبومهای موسی اروغلو musa eroglu

در تاریخ 2019/05/23
آلبومهای هنرمند :
————————————————————————————
موسی اروغلو musa eroglu موسیقی دان ترکیه متولد ۱۹۴۴ او در ولسوالی توت مرسین متولد شد. وی اولین آلبومش را در سال ۱۹۶۹منتشر کرد. در سال ۱۹۶۶ ازدواج کردوحاصل این ازدواج دودختر و
یک پسر می  باشد.
RIAL 100,000 – خرید