مجموعه ی کامل آثار عمردزه ایی – هومه ر دزه یی

در تاریخ 2016/03/10
مجموعه ی کامل آثار عمردزه ایی- هومه ر دزه یی
این ترانه یکی از ماندگار ترین و زیبا ترین موسیقی های کوردستان است که بدون شک برای خیلی از هم زبانان تداعی کننده خاطرات بیشماریست حداقل برای من اینگونه است . این موسیقی بیش از آنکه به لحاظ ساختاری موسیقی آن برایم دلنشین باشد ، تصاویری که در پشت خطوط شعر آن است زیباست . تصاویری از زندگی سنتی مردم روستا و ابراز احساسات  جوانان و لمس کردن این گونه زندگی های شیرین و ساده است .
هومه ر دزه یی یکی از هنرمندان صاحب سبک موسیقی کوردیست که من به عمده ی آثار ایشان علاقه ی شدیدی دارم . کارهایی همچون ” چه ندی گه رام له شاران ” ، ” نارین ” ، ” شوره ژن ” ، ” باخچه ی پاشا ” و ” قژکال ی لیو ئال “
 چه ندی گه رام له شاران / در گذر از شهرهای مختلف
نه مدی که س وه ک تو جوان بیت / هیچ کس را به زیبایی تو ندیده ام
کیژوله نه شیمیلانه که ی جاران / دخترک زیبای قدیمی
چون ده بی نیوانمان وابی ؟ / چرا باید رابطه ی ما اینگونه باشد ؟
به یادی سه یرانه که ناو داران / به یاد گذر از میان درختان
 بریندارم ، بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم
***
دیته وه بیرت گیانا / به یاد میاوری ؟
چاو چاوانی سه ربانی / نگاه های روی پشت باممان
ده س له ملانی بن دیواران / هم آغوشیهای کنار دیوارها
گیانا
ماچ و موچی ئیواره ی سه رکانی / بوسه های غروب چشمه سار
به یادی ئه و هه مو جییه جوانه / به یاد تمام آن مکانهای زیبا
بریندارم بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم
***
ئیستایش مه یلم هه ر ماوه / هنوز هم دلم باتوست
دل یه که و نه گوراوه / و قلبم همان است که گذشته بود
ئیستاش ده نگ دانه وه ی چرپه ی جوانت / هنوز هم طنین صدایت
 له گویمدا وه کو خوی ماوه / در گوشم باقی است
به یادی ئه و هه مو جییه ژوانه / با یاد تمام ان میعادگاهها
بریندارم بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم
RIAL 50,000 – خرید