مجموعه ی کامل Twin Piano Instrumental Vol.1-4

در تاریخ 2018/02/01
مجموعه ی کامل Twin Piano Instrumental Vol.1-4
مجموعه  که در ۴ سری و در سال ۲۰۰۹ توسط شرکت موسیقی Vale Entertainment Ltd منتشر شد.کاری مشترک از robin anderson و گروه
موسیقی در انگلستان با نام English Instrumental Group که با محوریت پیانو قطعات ارکسترال دلنشین و آرامش بخشی را خلق کرده اند.

Twin Piano Instrumental, Vol. 1

Twin Piano Instrumental, Vol. 2

Twin Piano Instrumental, Vol. 3

Twin Piano Instrumental, Vol. 4

RIAL 15,000 – خرید