موزیک ویدیوکیهان کلهرKayhan Kalhor & Rembrandt Frerichs

Kayhan Kalhor & Rembrandt Frerichs – Offering | Podium Witteman
کیهان کلهر استاد کمانچه ایرانی و سه نوازنده جاز هلندی تریو رامبراند فریکس در سال 2013 در جشنواره موسیقی نوامبر با یکدیگر آشنا شدند. نوازندگان دوستی عمیقی را ایجاد کردند که منجر به همکاری منحصر به فردی شد، هنوز پاییز است. این آلبوم به دلیل توانایی آن در ادغام دو فرهنگ مختلف برای ایجاد هارمونی شگفت‌انگیز و صدای جدید غیرقابل تعریف مورد تحسین قرار گرفته است. کیهان کلهر در رواج موسیقی ایرانی در غرب نقش بسزایی داشته است. پیانیست/آهنگساز، رامبراند فریکس، نوازنده باس، تونی اوورواتر و درامر وینسنت پلانجر، به دلیل استفاده قابل توجه از فورتپیانو، بیس ویول و کیت Whisper اختراع شده که سازهای کوبه ای را از فرهنگ ها و دوره های مختلف گرد هم می آورد، شناخته شده است. مبنای ریتمیک همراه با کمانچه صدایی بی نظیر خلق کرده اند که مرزها را درنوردیده و جشنواره ها و سالن های کنسرت را از ایران تا هلند تا باربیکن در سال جاری فروخته است.

 

Persian kamancheh master Kayhan Kalhor and the three Dutch jazz musicians of the Rembrandt Frerichs Trio met in 2013 at the November Music Festival. The musicians formed a deep friendship that led to a unique collaboration, It’s Still Autumn. The album has been lauded for its ability to merge two different cultures to form a surprising harmony and an undefinable new sound. Kayhan Kalhor has been instrumental in popularizing Persian music in the West. Pianist/composer Rembrandt Frerichs, bass player Tony Overwater and drummer Vinsent Planjer’s trio is known for the remarkable use of fortepiano, bass viol, and the self-invented “Whisper Kit” which brings together percussion instruments from various cultures and periods to create a rich rhythmic basis. Together with the kamancheh they have
created an unparalleled sound that transcends boundaries and has sold out festivals and concert halls from Iran to the Netherlands to the Barbican in

مطالعه بیشتر