پادکست شهنوازان تار

بازدید: 91 بازدید
تهیه کننده: نیكو یوسفی
تار یکی از سازهای اصلی در موسیقی دستگاهی ایران است که تاریخچه‌ای کهن دارد.
این بسته‌ی صوتی نگاهی اجمالی به شیوه‌های نوازندگی این ساز از دوران قاجار تاکنون دارد و در آن نمونه‌های کمتر شنیده شده‌ای از اولین آثار ضبط شده‌ی تاریخ موسیقی را نیز، خواهیم شنید.
نوازندگانی که نمونه‌ی سازشان را می‌شنویم:
– میرزا عبدالله فراهانی
– آقا حسینقلی فراهانی
– غلامحسین درویش
– علینقی وزیری
– علی اکبر شهنازی
– عبدالحسین شهنازی
– مرتضی نی‌داوود
– لطف‌الله مجد
– جلیل شهناز
– غلامحسین بیگجه‌خانی
– فرهنگ شریف
– هوشنگ ظریف
– محمدرضا لطفی
– عطاالله جنگوگ
– حسین علیزاده
– داریوش پیرنیاکان
– داریوش طلایی

مطالعه بیشتر